This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

  • Deutsch
  • Niederländisch

Dislaimer

Wij wijzen er uitdrukkelijk op, dat onze begeleidung en de door ons toegepaste kinesiologie of Tiefenentspannung een medische diagnose en/of therapie niet vervangt.

Onze evenementen of seminaren zijn niet bedoeld als aanbevelingen voor diagnose of behandeling. De inhoud is geen vervanging voor medische of psychologische behandeling, noch een aanbeveling een dergelijke behandeling te veranderen of af te breken. Zelfs als het U voorkomt alsof het U door het bijwonen van een event/seminaar beter gaat, kan dat niet worden beschouwd als een aanwijzing dat een medische behandeling niet (meer) nodig zou zijn.

 

Wij wijzen erop dat het recht diagnose te stellen, medicijnen voor te schrijven en ziekten te behandelen uitsluitend bestaat voor beroepsgroepen met toestemming tot het uitoefenen van de geneeskunde.