This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

  • Deutsch
  • Niederländisch

Roel Henkes

Ik werk met Tiefenentspannung.

Mijn opleiding tot werktuigbouwkundig ingenieur volgde ik in aan de TUE in Nederland en deels in Frankrijk. Mijn liefde voor talen bracht me later bij het Europees Octrooibureau. In deze internationale omgeving werk ik sinds meer dan 20 jaar als een octrooi-onderzoeker. Bovendien werkte ik hier vele jaren met plezier als trainer voor IT-tools en intellectueel eigendom. In 1998 verhuisde ik met mijn vrouw Birgit en mijn drie kinderen naar München.

Een persoonlijke crisis begin 2000 ontpopte zich voor mij als een kans en was het begin van mijn persoonlijke, actieve zoektocht naar het leven. Mijn focus verschoof van "het zoeken naar steeds meer" naar "dankbaarheid voor wat is" binnen een leven in evenwicht.

Vanaf 2010 leefden we als familie een half jaar in Nieuw-Zeeland, op zoek naar de stilte in de buitenwereld. Dit grote, lege land met haar prachtige natuurlijke schoonheid en de stilte beviel ons goed. Desalniettemin hebben besloten we om terug te keren naar Duitsland. Korte tijd daarna ontmoetten wij Clif Sanderson. Via zijn methode der Tiefenfeldentspannung (DFR) vonden we de kracht van onze eigen innerlijke stilte. Vanaf 2013 starte ik als gecertificeerde trainer voor DFR met mijn eigen seminaren en leidde binnen de traineropleiding verdere DFR trainers op. Tot einde 2016 werkte ik samen met mijn vrouw in ons gemeenschappelijke praktijk als Practitioner voor DFR. Daarna beeindigde ik mijn werkzaamheden voor het Europees Octrooiburo en intussen verwerkelijken Birgit en ik een oude droom: leven in de natuur, aan de zuidkant van de Alpen, in Karinthien, Oostenrijk.

Verschillende visies op de verdere ontwikkeling van DFR leidden eind 2017 tot een einde van mijn certificeering als DFR trainer. Maar de Tiefenentspannung blijft de rode draad in mijn leven en zo kijk ik vol oervertrouwen naar voren in een mij nog onbekende toekomst.